• FYZIOTERAPIA

  • AKTÍVNA ZÓNA

  • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Hierarchia článkov

Rozostúpenie brušných svalov – diastáza priameho brušného svalu (musculus rectus abdominis)

Diastáza m. recti abdominis je označenie pre rozostúpenie priameho brušného svalu v mieste linea alba, čo je  tkanivo alebo väzivo, ktoré spája ľavú a pravú stranu svalu . V dôsledku vnútorobrušného tlaku sa ľavá a pravá strana svalu oddelia a vytvorí sa medzera. Oslabené a málo elastické väzivo nedokáže udržať vnútorné orgány, tie sa vydúvajú a to spôsobuje ovisnuté brucho alebo vydúvajúci sa hrebeň v oblasti pupka.    

rozestup_mra.jpg

Tento defekt brušnej steny sa objavuje u detí, žien ale aj mužov. Veľmi často sa vyskytuje práve u gravidných žien pri veľkom plode alebo väčšom množstve plodovej vody. Taktiež u žien po pôrode, hlavne pri viacpočetných tehotenstvách, ale aj po nedoriešenej menšej diastáze po prvom pôrode. Ak je rozostúpenie krátkodobé a veľmi rýchlo sa upraví, považuje sa za fyziologické. Pokiaľ pretrváva dlhodobo po pôrode, nedochádza ku spontánnemu uzavretiu rozostupu, treba defekt brušnej steny riešiť.                                          

Ďalšiu skupinu tvoria ženy s urologickými problémami a ženy po menopauze. U žien po menopauze sa zistil vzťah medzi užívaním hormonálnej substitučnej liečbe a močovej inkontinencie.                                                              

Diastázu u mužov aj žien, môže spôsobiť aj abdominálna čiže brušná obezita, častá zmena hmotnosti, nesprávne cvičenie či nesprávne dvíhanie ťažkých bremien.

Diastáza vo všeobecnosti nespôsobuje väčšie zdravotné problémy, ale podieľa sa  napríklad na bolestiach v driekovej chrbtici. Dôvodom je neschopnosť brušných svalov spolupodieľať sa na stabilizačnej funkcii chrbtice.

Vyšetrenie diastázy je klinické (palpačne, meraním, pohybovým vyšetrením) alebo počítačovou tomografiou, ultrazvukom.

Diastázy sa možno zbaviť kedykoľvek, i 20 rokov po pôrode a liečba je buď chirurgická alebo konzervatívna.

Konzervatívna liečba – FYZIOTERAPIA – ktorá využíva rôzne metodiky, zamerané na posilnenie trupového svalstva, šikmých brušných svalov, priečneho brušného svalu, hlbokého stabilizačného systému a svalov panvového dna. Fyzioterapeut vás naučí tehnike správneho vstávania a sadania si. Veľmi vhodné je liečbu podporiť tejpovaním.  Až neskôr sa pristupuje k posilneniu priameho brušného svalu pri jeho manuálnej korekcií. Dôležité je PRAVIDELNÉ a SPRÁVNE cvičenie a aspoň zo začiatku pod DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

Chirurgická liečba – zahrňuje mnoho typov operácii. Predchádza jej podrobné vyšetrenie a odporúča sa v prípade, že ide o ženy rok a viac po pôrode, u ktorých zlyhala konzervatívna liečba, pretrváva bolesť v driekovej časti chrbtici, v oblasti panvy alebo trpia inkontinenciou.

Prevencia vzniku diastázy spočíva v eliminácií faktorov, ktoré vedú k jej vzniku. Posilňovanie brušných svalov a to aj počas tehotenstva, výrazne zlepšuje priebeh pôrodu a znižuje výskyt diastázy. Ďalej správne dvíhanie ťažkých bremien, správne prevádzané cvičenia ako aj udržanie normálnej telesnej hmotnosti.

Pokiaľ už diastázu máte neodkladajte riešenie tohto problému, ale vyhľadajte odbornú pomoc a začnite čo najskôr. Cvičiť môžete takmer hneď po spontánnom pôrode, ako aj po pôrode cisárskym rezom. V prípade abdominálnej obezity je dôležitá úprava stravy a následné zníženie hmotnosti.

Ak ste sa rozhodli s diastázou bojovať, odporúčam začať pod odborným dohľadom. Vo Fit & RelaxStudiu  vám odborný prístup garantuje diplomovaná fyzioterapeutka. Pre vstupné vyšetrenie a začiatok rehabilitácie volajte +421907 787 911.

Pripravte sa, že diastáza nezmizne za noc. Je to dlhá cesta, ale bojovať proti nej sa dá a to v podstate kedykoľvek.   

Dipl.fyzioterapeut

Michaela Urbanovičová

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty