Manuálna lymfodrenážna masáž

Manuálna lymfodrenáľna masáľ je jednou z najú?innejších procedúr pre správne fungovanie lymfatického systému a organizmu ako takého. Je to masáľna technika, kde sa jemnými, pomalými a presne definovanými  ťahmi, hmatmi a tlakom pôsobí na koľu a podkoľie a tým sa aktivuje pohyb lymfy. Aktiváciou toku lymfy lymfatickým rie?išťom sa podporí látková výmena organizmu, imunitný systém, naštartuje detoxikácia, zlepší sa metabolizmus a celková fyzická kondícia. Správne fungovanie lymfatického systému je pre nás k?ú?ové, pretoľe práve v?aka nemu sa z ?udského tela odplavujú odpadové látky, soli, odumreté bunky, bielkoviny, tuky a toxíny. Nedostatkom pohybu a nesprávnym stravovaním však dochádza k spomaleniu lymfy a zanášaniu tela týmito škodlivými látkam.

Manuálna lymfodrenáľ je primárne lie?ebná procedúra, ale úspešne sa vyuľíva pri estetických procedúrach.

Zdravotné aspekty manuálnej lymfodrenáľe:·

  • Lie?ba opuchov – edémov
  • Zvýšenie imunity
  • Regenerácia po operáciách a úrazoch
  • Vhodná pri artróze a dne
  • Prevencia pri vzniku k??ových ľíl
  • Zmiernenie migrén a bolestí hlavy
  • Onkologické ochorenie (nie v akútnom štádiu!)
  • Boj s obezitou

Estetické a preventívne aspekty manuálnej lymfodrenáľe:

  • Zmiernenie celulitídy
  • Rýchlejšia regenerácia po záťaľi
  • Pocit unavených a ťaľkých nôh
  • Detoxikácia organizmu

Kontraindikácie:

  • akútne štádium onkologického ochorenia
  • otoky spôsobené ochorením srdca, pe?ene alebo obli?iek
  • akútne vírusové alebo bakteriálne ochorenie
  • akútne ľilné ochorenie
  • glaukóm
  • hypertenzia
  • horú?ka
  • zvýšená funkcia štítnej ľ?azy
  • zvä?šené lymfatické uzliny
  • p?úcne ochorenia
  • uľívanie antibiotik
  • tehotenstvo&
Categories: Fyzioterapia