Manuálna lymfodrenážna masáž

Manuálna lymfodrenáľna masáľ je jednou z najú?innejších procedúr pre správne fungovanie lymfatického systému a organizmu ako takého. Je to masáľna technika, kde sa jemnými, pomalými a presne definovanými  ťahmi, hmatmi a tlakom pôsobí na koľu a podkoľie a tým sa aktivuje pohyb lymfy. Aktiváciou toku lymfy lymfatickým rie?išťom sa podporí látková výmena organizmu, imunitný systém, naštartuje detoxikácia, zlepší sa metabolizmus a celková fyzická kondícia. Správne fungovanie lymfatického systému je pre nás k?ú?ové, pretoľe práve v?aka nemu sa z ?udského tela odplavujú odpadové látky, soli, odumreté bunky, bielkoviny, tuky a toxíny. Nedostatkom pohybu a nesprávnym stravovaním však dochádza k spomaleniu lymfy a zanášaniu tela týmito škodlivými látkam.

Manuálna lymfodrenáľ je primárne lie?ebná procedúra, ale úspešne sa vyuľíva pri estetických procedúrach.

Zdravotné aspekty manuálnej lymfodrenáľe:·

 • Lie?ba opuchov – edémov
 • Zvýšenie imunity
 • Regenerácia po operáciách a úrazoch
 • Vhodná pri artróze a dne
 • Prevencia pri vzniku k??ových ľíl
 • Zmiernenie migrén a bolestí hlavy
 • Onkologické ochorenie (nie v akútnom štádiu!)
 • Boj s obezitou

Estetické a preventívne aspekty manuálnej lymfodrenáľe:

 • Zmiernenie celulitídy
 • Rýchlejšia regenerácia po záťaľi
 • Pocit unavených a ťaľkých nôh
 • Detoxikácia organizmu

Kontraindikácie:

 • akútne štádium onkologického ochorenia
 • otoky spôsobené ochorením srdca, pe?ene alebo obli?iek
 • akútne vírusové alebo bakteriálne ochorenie
 • akútne ľilné ochorenie
 • glaukóm
 • hypertenzia
 • horú?ka
 • zvýšená funkcia štítnej ľ?azy
 • zvä?šené lymfatické uzliny
 • p?úcne ochorenia
 • uľívanie antibiotik
 • tehotenstvo&
Categories: Fyzioterapia