• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
O nás

Fit & RelaxStudio ponúka sluľby fyzioterpeutky, osobnej trénerky ale aj moľnosť aktívne stráveného ?asu pri ktorom sa dostanete do fyzickej ale aj psychyckej pohody.

FYZIOTERAPIA  a  KINEZIOTERAPIA

 • Komplexná starostlivosť o klienta pri akútnych ale aj chronických problémov pohybového aparátu ortopedického, chirurgického ale aj neurologického charakteru
 • DORNOVA Metóda PLUS , BREUSSOVA masáľ  - práca s kosternou ?asťou pohybového aparátu
 • Mäkké techniky – cielená masáľ na uvo?nenie svalstva, spúšťacích a citlivých bodov
 • Kinezioterapia – lie?ba pohybom, vyuľíva sa pri všetkých diagnózach, vhodná pre detského ale aj dospelého klienta
 • SM systém - metóda špirálovej stabilizácie chrbtice
 • Kineziotaping
 • Parafínové zábaly
 • BIOTHERIC -  Suchý uhli?itý kúpe?

OSOBNÁ TRÉNERKA

 •   Individuálne cvi?enie pre 1 max 2 osoby
 •   Program ušitý na mieru, pod?a potrieb klienta
 •   Dôraz kladený na správne prevedenie cvikov, rovnomerné zaťaľenie a stre?ing
 •   Cvi?enie vlastnou váhou tela - TRX, PILATES, FITLOPTA, BOSSU

AKTÍVNA  a  RELAXA?NÁ ZÓNA

 • VacuShape, VacuFit – kardiocvi?enie v podtlaku, ve?mi ú?inné pri redukcii a na kondíciu
 • VibFitForm – vibra?ná plošina, cielené spevnenie jednotlivých partií tela
 • RollenFit – masáľny prístroj na elimináciu celulitídy a doupravenie postavy
 • Lymfoven  - prístrojová lymfatická masáľ nôh a brucha
 • SPM telo, poprsie – vákuový prístrojové ošetrenie na zlepšenie pruľnosti pokoľky, elimináciu celulitídy a tukových vankúšikov
 • SPM tvár – prístrojový lifting tváre, krku a dekoltu; ošetrenie o?ného okolia alebo dvojitej brady

Fit&RelaxStudio ponúka príjemnú aľ komornú atmosféru a individuálny prístup.

Teším sa na Vašu návštevu. 

Dipl. fyzioterapeutka

Michaela Urbanovi?ová

Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty